dogcatrabbitferretmouseparrotbirdfishturtlelizard
Начало Аквариум Маса за аквариума Оборудване на аквариумаФилтър Консумативи за филтър Нагревател Помпа Системи за CO2 Ротори Автоматична хранилкаТермометри Средства за прикрепване Камъче за въздух Маркучи Грижи за водата Декориране на аквариума Растения и торове Храни за рибки Автоматична хранилка Контейнери за рибки Тестове за водата Средства за почистване Препарати против болести Професионални съвети


SIPORAX MINI

Sera Siporax Mini ® - биологична филтрация с най висока ефективност.

Специално създадена за компактни вътрешни филтри. Билогичен филтърен материал за вътрешни и външни филтри в сладководния и соленоводния аквариум.

Този филтърен материал е много икономичен: например 1 литър SIPORAX MINI има полезна площ колкото 34 л. обикновен керамичен материал и осигурява 200 л. кристално чиста и биологически свежа аквариумна вода.

Много подходящ и за малки като обем филтри.

опаковка 35 g - цена 4.50 лв
/на блистер, във филтърна торбичка/

опаковка 130 грама - цена 10.40 лв

опаковка 270 грама - цена 19.50 лв

Филтриращата система е важна част от биологичното пречистване на аквариума. Бактериите преобразуват отпадъците от рибките и растителните остатъци във водоразтворими продукти. Пречистващите бактрии в грунда превръщат хранителните отпадъци и изгнилите растителни части във амоний/амоняк ( NH4/NH3 ) Това става при наличието на кислород.

В биологичния филтър става превръщането на амония и амоняка ( NH4/NH3 ) в нитрити ( NO2 ) и нитритите в нитрати ( NO3 ) . Този процес се нарича нитрификация и за да го осъществят бактриите от вида Nitrosomonas и Nitrobacter се нуждаят от кислород.

Образуваните в предпоследната фаза на този процес нитрати и фосфати служат за храна на растенията, като така затварят нитратния цикъл. Нитратен цикъл = остатъци от храна и растения => амоний/амоняк => нитрити => нитрати + фосфати => храна за растенията.

Ако нитратния цикъл на аквариума не работи достатъчно ефективно, отпадъците от рибките и растенията се натрупват и бавно отравят водата в аквариума. За да се унищожи голямото количество отпадни продукти е нужно да се засеят възможно най много растения (особено за нов аквариум ), това ще предоврати и прекаления растеж на водорасли.

Съотношението рибки – растения е много важно за биологичното равновесие. Обикновено в аквариума растенията не могат да унищиожат образуваните от рибките отпадни продукти. За това е важно да се осигури добра биологична филтрация, като не бива да се пренебрегват и периодичните смени на водата. Препоръчва се смяната на 20 % от водата в аквариума всяка седмица

Бактериите, които осъществяват процеса нитрификация се нуждаят от субстрат, в който да живеят, те не могат да живеят свободно плуващи във вода. Затова е важно да използваме биологични филтърни материали за филтърен пълнеж.

Високо порьозният Sera Siporax ® осигурява възможно най-голямата площ за развитие на нитрифициращи бактерии. Порите му са с оптимална големина за развитието на нитрифициращите бактерии, така че те могат да се развиват по стените на порите, без да ги запушват. Sera Siporax ® е толкова порест, че осигурява 34 пъти по голяма площ за нитрифициращи бактерии, отколкото обикновен керамичен филтърен материал. Така един литър Sera Siporax ® е достатъчен за пречистване на 200 литра аквариумна вода. Този материал е много подходящ за малки като обем филтри. Тъй като обикновено в аквариума съотношението рибки / растения не осигурява унищожаване на всички натрупани нитрати, се налага разграждането им с помощта на бактерии. Sera Siporax ® осигурява достатъчно пространство за развитието на бактериите и за храна за тях, но дълбоко в порите му има малък приток на прясна вода, богата на кислород. Това принуждава някои бактерии да разграждат нитрати, за да си доставят кислород. Така те намаляват количеството на нитратите в аквариума. Един литър Sera Siporax ® осигурява полезна площ за развитие на пречистващи бактерии колкото има в 34 литра обикновен керамичен филтърен материал.

Освен от площ за заселване, полезните бактерии се нуждаят и от кислород. Ако филтърният материал е прекалено плътен, той лесно ще се запуши и колкото и голяма площ да предлага в порите си, няма да е достатъчно ефективен. Sera Siporax ® е във формата на пръстен, това предотвратява задържането на мръсотия и осигурява свеж приток на кислород. Ето защо Sera Siporax ® е един от най високоефективните керамични филтърни материали за био-филтрация.

Скоростта на движение на водата във филтъра също има значение за добрата филтрация. При нов аквариум скороста на водата е по-голяма и това пречи на бактериите да се заселят в порите на филтърния материал. Нужно е да намалим скоростта ( при Sera fil може да се намали с внимателно завъртане на спирателния кран според указанията в упътването ) в началния етап, докато се задейства нитратния цикъл. Така бактериите ще могат по-лесно да се закрепят и да започнат да се размножават. След този етап може леко да повишим дебита на филтъра.

<< обратно