dogcatrabbitferretmouseparrotbirdfishturtlelizard
Начало Аквариум Маса за аквариума Оборудване на аквариумаФилтър Консумативи за филтър Нагревател Помпа Системи за CO2 Ротори Автоматична хранилкаТермометри Средства за прикрепване Камъче за въздух Маркучи Грижи за водата Декориране на аквариума Растения и торове Храни за рибки Автоматична хранилка Контейнери за рибки Тестове за водата Средства за почистване Препарати против болести Професионални съвети


JBL Phos Ex Ultra ® - филтърен материал за премахване на фосфати от водата

  • Филтърен пълнеж за премахване на фосфатите от водата - опаковка 340 гр
  • 340 гр опаковка поглъща около 18000 мг. фосфати;
  • Предотвратява растежа на нежелани водорасли;
  • Значително намалява високото фосфатно съдържание само след 24 часа;
  • Ефективен за около 5-6 месеца в 200 л сладка вода или 100 л солена вода;
  • Лесна за употреба индивидуална торбичка;
  • Не отделя алуминий или други вредни вещества;
  • Подходящо за нормалните аквариумни външни филтри с отделение за филтриращи материали;

Опаковка 340 гр - цена 19.80 лв

Производител: JBL GmbH&Co., Neuhofen, Germany

JBL PhosEx ultra

Филтърен пълнеж за премахване на фосфатите

Защо фосфорните съединения са нежелани в аквариума?

Фосфорът (фосфатите), важна растителна храна, липсва в природните води (0.001-0.01 мг/л). През дългия период на еволюция растенията са се адаптирали към тази липса и затова се нуждаят от много малко фосфор за растежа си. Високата концентрация на фосфорни съединения в аквариума над 100 до 1000 пъти над естественото ниво, води до свръхрастеж на нежеланите водорасли. Редовната проверка на нивото на фосфатите във водата с JBL Phosphate Test Set PO4 и правилното приложение на JBL PhosEX ultra предотвратява този риск. Нива до 0.5мг/л са допустими за сладката вода, а за солената вода нива под 0.1мг/л са желателни.

Какви са причините за появата на фосфорните съединения в аквариумите?

Заедно с калция, фосфора е една от основните градивни елемента на скелета на рибите. Фосфорът играе важна роля и в много метаболитни процеси, ензими и други жизнено важни елементи, както и при функционирането на мускулите. Рибите задоволяват нуждата си от фосфор чрез храната. Живата и замразената храна естествено съдържат необходимото количество фосфорни съединения. Във фабрично приготвената храна, използването на подбрани суровини гарантира това количество. Част от поетите с храната фосфорни съединения се екскретират и увеличават нивото на фосфор във водата.

Неподходящите препарати за вода също могат да увеличат значително количеството на фосфатите във водата.

Колко дълго е ефективен JBL Phos EX Ultra?

По принцип не е възможно да бъде определено точно кога абсорбиращия капацитет на продукта ще свърши, защото нивото на фосфорните съединения в аквариума зависи от много фактори: голямата популация риби отделя повече фосфорни съединения от малката. Аквариуми с по-гъста растителност консумират повече фосфорни съединения от аквариумите с по-малко или никаква растителност.

Като общо правило: В 200 л аквариум, съдържанието на една опаковка (340г) JBL PhosEX ultra запазва активността си за около 5-6 месеца. Все пак препоръчваме редовна проверка на нивото посредством JBL Phosphate Test Set PO4.

Как да се избегне нежеланото натрупване на фосфорни съединения във водата?

Тъй като храната е основния източник на фосфорни съединения в аквариума, най-добрия начин да се избегне нежелано натрупване е на рибите да се дава добре балансирана храна специално адаптирана към техните нужди и да се избягва прехранвнето.
Неправилното размразяване на замразената храна може да внесе голям поток от фосфорни съединения в аквариума. Следвайте следната процедура, когато давате замразена храна: оставете необходимото количество храна да се размрази в отделен контейнер с малко вода. Когато се размрази напълно, прецедете през цедка за артемия, за да отделите храната от богатата на фосфати вода. Тази храна може да бъде обогатена с Atvitol. Проверете водата, която ползвате, препаратите за вода и грунда за нежелано фосфатно съдържание.

Употреба:

Преди да поставите във филтъра, изплакнете торбичката под течаща вода, за да премахнете праховите частици получени при транспортирането. Поставете торбичката между филтриращите субстанции във филтъра. Важно е филтриращата вата поне 3-4 см дебела да бъде поставена преди и след JBL PhosEX ultra. Това защитава JBL PhosEX ultra от нежелано замърсяване и предотвратява попадане на прахови частици в аквариума. Фосфатни нива от 10мг/л бързо биват намалени до по-малко от 1мг/л. JBL PhosEX ultra трябва да бъде подменен, когато се открият по-високи нива на фосфати.

Забележка:

Потокът на водата през филтъра трябва да бъде възможно най-бавен, за да може JBL PhosEX ultra да бъде максимално ефективен. Това може да бъде постигнато по следния начин: да се намали скоростта на излизащата от филтъра вода до около 50% във външния филтър (JBL Cristal Profi и др.) чрез спирателен кран. Обаче, най-добър резултат се постига при използването на JBL PhosEX ultra в бавен биологичен филтър или свързано второ филтърно тяло, през което минава само 10% от водата минаваща през основния филър. По-бавно премахване на фосфатите трябва да бъде очаквано ако се използва при нормално течение на филтъра. JBL PhosEX ultra може да предизвика леко повишаване на карбонатата твърдост и на pH, когато се използва за пръв път. Затова трябва да внимавате при употребата му в много мека вода и нива на pH под 7

Торбички за филтриращи материали

торбички за филтърни пълнежи ще намерите

тук >>

 
<< обратно