dogcatrabbitferretmouseparrotbirdfishturtlelizard
Начало Аквариум Маса за аквариума Оборудване на аквариума Грижи за водата Декориране на аквариума Растения и торове Храни за рибки Автоматична хранилка Контейнери за рибки Тестове за водата Средства за почистване Препарати против болести Книги за отглеждане на рибки Професионални съвети
JBL AutoFood - автоматична хранилка / черна, бяла /

JBL AutoFood - автоматична хранилка / черна, бяла /

Дигитална хранилка за рибки, с всички възможности, които може да ви потрябват

  • Електронно контролирана програма за хранене на рибките до 4 пъти на ден;
  • Подаване на гранули с размер до 3 мм
  • Вградена връзка с помпа за въздух осигурява защита срещу овлажняване;
  • Времето за хранене се вижда на голям, лесен за четене LCD дисплей;
  • Прозрачен контейнер за храната - лесно контролирате наличностите;
  • Оперира с батерия, с индикатор за разреждане;
  • On/Off бутон за ръчно хранене
  • Лесно програмиране - задавате точен час на хранене и количество на подаваната храна
  • Осем възможни степени за количеството на храната
  • Универсален монтаж чрез монтажни скоби или вендузи

JBL Auto Food White - бяла хранилка

Размери 100 х 180 х 80 мм
Цена 95 лв

JBL Auto Food Black - черна хранилка

Размери 100 х 180 х 80 мм
Цена 95 лв

 


Автоматична хранилка JBL за гранулирана храна

Части на хранилката:

1. Моторен корпус
2. Отделение за батерии
3. Връзка към помпа за въздух
4. Отделение за храна;
4а Острие за отваряне на защитното фолио на храната
5. Капак
6. Дозатор
7. Изходен отвор за храната
8. Капак на изхода
9. Държачи всеки с по 2 вендузи
10. Монтажна скоба
11. Шина за закрепяне на 9 и 10
12. Бутон за включване и изключване
13. Бутон SET
14. Бутон за час и минути
15. Бутон за ръчно хранене
16. Бутон за количество на храната
17. Дисплей за време
18. Символ за време
19. Индикатор за количеството храна (8 степени)
20. Индикатор за батерииите
21. Индикатори за храненията – от 1 до 4
22. 3 батерии АА 1,5 V

Програмиране на хранилката:

Програмирайте автоматичната хранилка преди да я монтирате върху аквариума:
1. Отворете отделението за батериите в посока на стрелката, поставете трите батерии спрямо символите и затворете отделението.
2. Натиснете бутона за включване и изключване. На дисплея ще се появят символи.
3. Натиснете бутон SET: символът за време ще светне. Настройте час чрез бутоните за час и минути (HR и MIN). След това натиснете SET.
4. Индикатор за хранене 1 ще светне. Нагласете желаното време за хранене с HR и МIN бутоните. След това настройте желаното количество храна с последователни натискания на бутона за количество на храната. Натиснете отново SET. Възможни са 8 степени за количеството на храната. Подходящата степен зависи от размера на гранулата и трябва да бъде изпробвана.
5. Нагласете всички следващи часове за хранене по същия начин (до 4 хранения) и натиснете SET, за да приключите.Ако искате да изтриете някое от храненията, нагласете времето на 00:00. Съответният индикатор ще изчезне от дисплея.
6. Ръчно хранене: с натискане на бутона за ръчно хранене няколко пъти (до 8 пъти), можете да дадете допълнителна дажба храна. Храненето ще стартира няколко секунди след натискане на бутона. Това е най-добрият начин да тествате количеството на дажбите.
7. След изключване на JBL AutoFood с бутона за включване и изключване всички настройки остават непроменени и часовникът ще продължи да работи. След изваждане на батериите всички настройки трябва да бъдат програмирани наново.
8. Чрез многократно натискане на бутона SET можете още веднъж да преминете през настройките за храненията.
9. Ако в продължение на 30 сек не бъде натискан никакъв бутон, на дисплея автоматично ще се появи часовник.

Инсталиране:

1. JBL AutoFood може да бъде закрепена върху аквариума чрез държачи с вендузи или чрез монтажна скоба. Прикрепете държачите или скобата към шината на JBL AutoFood. Ако използвате вендузите, оставете достатъчно място между двата държача, за да осигурите стабилност.
2. Инсталирайте JBL AutoFood така, че вода да не пръска директно срещу изходния отвор за храна, за да защитите електрониката от влага..
3. Напълнете отделението с гранулирана храна. Можете да поставите в отвора отгоре запечатана опаковка с храна от 250 мл на JBL. Внимателно я натиснете надолу към острието. Защитното фолио на опаковката ще бъде срязано достатъчно, за да може храната да пада, а фолиото ще остане закрепено за опаковката без да се докосва до въртящата се част на дозатора.
4. Възможно е да свържете помпа за въздух към отвора в корпуса. По този начин ще запазите храната суха.
5. Изпробвайте ръчното хранене като тест както е описано по-горе. Ще са нужни няколко оборота на въртящата се част на дозатора, за да се напълни с храна. Едва тогава подаването на храна ще е равномерно.

Подходящи за изпозване с JBL AutoFood гранулирани храни:

GranoColor mini
GranoMix mini
Grana
GranoColor
GranoMix
GranaCichlid
GranaDiscus
NovoBits
NovoFlower mini
GoldPearls mini
MariPearls
GoldPearls
NovoPearls

Мини гранули ще намерите тук >

Други храни ще намерите тук >

Гранули за растителноядни рибки >

Гранули за златни рибки >

Поддръжка на хранилката:
1. Снабдете се с нови батерии АА когато индикаторът за батериите покаже една чертичка. Сменете ги когато на индикатора няма нито една.
2. Почиствайте устройството със суха кърпа като JBL WishWash. Когато е необходимо почистете отделението за храна и въртящата част на дизатора със суха четка.
Важна информация:
1. Не изхърляйте устройството в общия боклук (битовите отпадъци). Моля, изхвърлете на място за електрически устройства.
2. Извадете батериите от устройството, ако няма да ги използвате за дълъг период от време. JBL не носи отговорност за повреди, причинени от изтичане на батериите.
3. Изхвърляйте използваните батерии на определените за целта места, а не в общия боклук.
Гаранция: Крайният потребител получава 3 години удължена гаранция от датата на закупуване (2 години производствена гаранция + 1 година допълнителна гаранция от производителя).
Гаранцията покрива дефекти в материалите и производствени дефекти. Гаранцията не покрива износващи се части като въртящата се част на дозатора или острието за отваряне на защитно фолио, както и повреди, причинени от външно въздействие или неправилна употреба.